خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
اذریزدی
متراژ:
240
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19381302396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
فلکه اول آزادشهر
متراژ:
300
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
22018303251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان جهانفر
متراژ:
135
قیمت کل:
300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
74766303255
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
12605303177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاییه مجتمع نگین بهترین موقعیت روبروی تجاری اریا جنب سینما تک وفۻای سبز عالی
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
3
کد ملک:
36193302323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار استقلال
متراژ:
147
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
84143303178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ علامه جعفري
متراژ:
125
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
86641303175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ صحرا
متراژ:
200
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
31803302473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان مدرسي
متراژ:
90
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
6
کد ملک:
7565300986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
آزادشهر
متراژ:
107
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
15623300987
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: