خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار موسی بن جعفر
متراژ:
220
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
98007307621
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهید قندی
متراژ:
83
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
30209307518
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار نواب
متراژ:
126
قیمت کل:
209,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
41824307517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار پاکنژاد
متراژ:
240
قیمت کل:
868,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
31803307419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
100
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
44022307418
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
105
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
35180307388
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادشهر خیابان عدالت
متراژ:
117
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60141307387
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان حج
متراژ:
185
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
78838307357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
100
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
87238307358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نواب
متراژ:
108
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل + سوئیت
کد ملک:
43307307323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: