خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
92
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
41
کد ملک:
31788296982
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
129
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
31803296981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
106
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
8
کد ملک:
34553296978
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
92
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
41802296979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
75
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
78388296980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پاسارگاد
متراژ:
78
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
8
کد ملک:
99603296976
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
122
قیمت کل:
177,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
852296378
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک رزمندگان
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
31582296377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
122
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
31920296385
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
95
قیمت کل:
137,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
59983296386
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: