خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
230
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
18101308695
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
175
قیمت کل:
293,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
48823308333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
135
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
57136308334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نواب - بهار آزادی
متراژ:
100
قیمت کل:
228,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
درکل
کد ملک:
30986308072
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شاهدیه-نصرت آباد- کوچه مسجد
متراژ:
208
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
37741308071
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان مدرسی
متراژ:
90
قیمت کل:
202,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
77284308074
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهدیه دروازه قرآن
متراژ:
180
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
38552307948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار شهید دشتی
متراژ:
90
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
زیر زمین و همکف
کد ملک:
38629307757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
تیمسار فلاحی
متراژ:
160
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
54692307758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
125
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
18006307622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: