خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار فلسطین
متراژ:
240
قیمت کل:
1,040,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
47183309186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کوچه صحرا
متراژ:
190
قیمت کل:
405,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
96940309184
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
120
قیمت کل:
262,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
33916308899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیرآباد
متراژ:
97
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35830308900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
215
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
درکل
کد ملک:
20485308755
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان مدرسی
متراژ:
85
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
90091308756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
230
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
18101308695
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
175
قیمت کل:
293,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
48823308333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
135
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
57136308334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نواب - بهار آزادی
متراژ:
100
قیمت کل:
228,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
درکل
کد ملک:
30986308072
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: