خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
104
قیمت کل:
177,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
همکف
کد ملک:
35180306332
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صحرا
متراژ:
220
قیمت کل:
475,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
80592306328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
68
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
30389305500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار شهيد مدني
متراژ:
201
قیمت کل:
434,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
98203305498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
150
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
8038305281
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار خيراباد
متراژ:
96
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
80154305279
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان امام علي
متراژ:
100
قیمت کل:
162,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
80592305280
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
115
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
46630305202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
110
قیمت کل:
231,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
80400305204
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
110
قیمت کل:
231,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
80400305205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: