خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
97
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
11879322134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
جهانفر
متراژ:
270
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
61473321965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
25854321715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
135
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
30397321714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
85
قیمت کل:
131,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
37293321713
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
135
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69990321300
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان خرمشهر
متراژ:
127
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79008321301
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار
متراژ:
200
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5525320957
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
160
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72008320956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
264
قیمت کل:
645,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
82098320586
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: