خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان امام حسین
متراژ:
110
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
38680323326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
120
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
درکل
کد ملک:
86009323325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76544322932
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جمالزاده
متراژ:
120
قیمت کل:
186,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
15395322579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امام علی
متراژ:
151
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
20036322578
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان امام
متراژ:
120
قیمت کل:
256,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
86009322577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
97
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
11879322134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
جهانفر
متراژ:
270
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
61473321965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
25854321715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
135
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
30397321714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: