خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار سجاد
متراژ:
85
قیمت کل:
221,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
10134306419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلستان
متراژ:
109
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
200306377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زیبا شهر
متراژ:
87
قیمت کل:
122,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
5486306159
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار جانبازان
متراژ:
80
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
8779306158
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک معلم
متراژ:
50
قیمت کل:
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
57566306161
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلستان-خیابان ظفر
متراژ:
160
قیمت کل:
304,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
67357306080
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
110
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
74501305123
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک ظفر
متراژ:
148
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
تازه ساخت
طبقه:
12
کد ملک:
59729305501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
120
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
70206305383
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
روبروي فرهنگيان
متراژ:
300
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
29840305293
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: