خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک معلم
متراژ:
200
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
77455303959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابتداي ژاندارمري
متراژ:
108
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
51351303850
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگيان فاز 2
متراژ:
80
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
66712303854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شريعتي
متراژ:
180
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
17166303727
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نوبهار
متراژ:
140
قیمت کل:
364,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
76928303726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
روبروي شهرک انديشه
متراژ:
220
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
2
طبقه:
12
کد ملک:
26145303528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
22 بهمن
متراژ:
115
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
61952303527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
الهيه
متراژ:
150
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
62652303430
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
120
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
70206303439
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگيان فاز 2
متراژ:
150
قیمت کل:
262,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
123
کد ملک:
73463303444
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: