خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
96
قیمت کل:
168,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
31937310871
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هلال احمر
متراژ:
93
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
33117310626
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهاراره هلال احمر
متراژ:
84
قیمت کل:
151,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
75605310625
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهیاد
متراژ:
153
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76931310627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک معلم
متراژ:
80
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
411310589
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بهداری
متراژ:
180
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
77211310588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نوکان
متراژ:
110
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
24618310491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
80
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67017310490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
108
قیمت کل:
212,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
99293310492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان نیایش
متراژ:
127
قیمت کل:
165,100,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
2921309701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: