خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
75
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
97285308357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز یک
متراژ:
200
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
52315308038
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان بهار
متراژ:
77
قیمت کل:
123,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
73560308037
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کسری کوی گلها
متراژ:
93
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
19885307788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اسلام آباد غرب
متراژ:
450
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
1و2
کد ملک:
60108307789
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
54
قیمت کل:
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
74507307790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
تازه تعمیر
متراژ:
110
قیمت کل:
129,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
68345307594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
180
قیمت کل:
304,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
93996307595
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
115
متراژ:
115
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
8185307438
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گذرنامه
متراژ:
76
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
21958307437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: