خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
240
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
71505312273
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نوبهار
متراژ:
120
قیمت کل:
264,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
60122311938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کنگاور
متراژ:
224
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
73679311939
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مصوري و ناصري
متراژ:
200
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
35
طبقه:
0
کد ملک:
43582311816
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اسلام آباد غرب
متراژ:
110
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72788311560
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
91
قیمت کل:
129,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
81849311561
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار سجاد
متراژ:
125
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
8858311179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک بسیج
متراژ:
140
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
15890311178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار طاق بستان
متراژ:
232
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
6663310872
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان گلستان
متراژ:
90
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
20598310870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: