خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز 2
متراژ:
102
قیمت کل:
176,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
98325306857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک معلم
متراژ:
145
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
20330306714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار سجاد
متراژ:
100
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
31317306713
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زیباشهر
متراژ:
59
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
66400306715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلستان
متراژ:
150
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
83307306605
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
22 بهمن
متراژ:
253
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
84353306604
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
115
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
72580306587
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار سجاد
متراژ:
127
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
82485306586
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
وحدت
متراژ:
160
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
46595306460
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بهار
متراژ:
67
قیمت کل:
91,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
66458306462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: