خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
145
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
61940313511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ژاندارمری
متراژ:
180
قیمت کل:
387,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
19134313172
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
100
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
90722313171
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جوادیه
متراژ:
82
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
27595312274
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
240
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
71505312273
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نوبهار
متراژ:
120
قیمت کل:
264,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
60122311938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کنگاور
متراژ:
224
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
73679311939
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مصوري و ناصري
متراژ:
200
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
35
طبقه:
0
کد ملک:
43582311816
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اسلام آباد غرب
متراژ:
110
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72788311560
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
91
قیمت کل:
129,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
81849311561
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: