خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
22 بهمن
متراژ:
253
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
84353306604
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
115
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
72580306587
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار سجاد
متراژ:
127
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
82485306586
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
وحدت
متراژ:
160
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
46595306460
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بهار
متراژ:
67
قیمت کل:
91,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
66458306462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار سجاد
متراژ:
85
قیمت کل:
221,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
10134306419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلستان
متراژ:
109
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
200306377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زیبا شهر
متراژ:
87
قیمت کل:
122,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
5486306159
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار جانبازان
متراژ:
80
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
8779306158
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک معلم
متراژ:
50
قیمت کل:
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
57566306161
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: