خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار نسترن
متراژ:
180
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
12530304415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
100
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
13027304411
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگيان فاز يک
متراژ:
101
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
42235304419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
جواديه
متراژ:
110
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
50329304258
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ايستگاه 6
متراژ:
85
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
92787304256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگيان فاز 1
متراژ:
98
قیمت کل:
196,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
352315304257
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار طاقبستان کوی 134
متراژ:
200
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
28
طبقه:
1
کد ملک:
69672303372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان برق
متراژ:
100
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
7992304122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک کارمندان
متراژ:
120
قیمت کل:
222,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
31046304123
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگيان فاز 2
متراژ:
86
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
92787304068
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: