خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
120
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
70206305383
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
روبروي فرهنگيان
متراژ:
300
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
29840305293
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فردوسي
متراژ:
100
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
51122305292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک متخصصين
متراژ:
64
قیمت کل:
102,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
63270305187
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار ظفر گلستان
متراژ:
160
قیمت کل:
312,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
67357305189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پرديس
متراژ:
200
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
35336304956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سه راه شريعتي
متراژ:
105
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
85120304959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
الهيه
متراژ:
100
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
92261304948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
22 بهمن -وحدت
متراژ:
110
قیمت کل:
192,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
94962304946
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رودکي
متراژ:
75
قیمت کل:
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
13583304685
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: