خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
121
قیمت کل:
236,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
50241318114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
88
قیمت کل:
122,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
90597318112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
90
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
5966317406
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلریزان
متراژ:
92
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
57217317404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
121
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
66323317405
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار بهارستان
متراژ:
130
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
13091317004
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کسری
متراژ:
115
قیمت کل:
241,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
63853317002
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مجتمع خورشید
متراژ:
110
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
96003317003
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
200
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
23986316547
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک نصر
متراژ:
180
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
99097316549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: