خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
97
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
55600319963
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک معلم
متراژ:
165
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
56658319964
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67680319965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هرسین
متراژ:
250
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8422319590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ژاندارمی
متراژ:
210
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
66993319588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
182
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
80907319589
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
162
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
27372319195
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
150
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
5
کد ملک:
73424319194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
158
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
97857319193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
92
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
37967318832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: