خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
حافظيه
متراژ:
89
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
59322302907
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلستان
متراژ:
67
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
67490302904
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهار راه کاشانی
متراژ:
286
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
24
طبقه:
2
کد ملک:
88195301990
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سيمتري دوم
متراژ:
117
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
27448302235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرچشمه
متراژ:
100
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
94120302234
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
الهيه
متراژ:
307
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
94929302233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سيمتري اول
متراژ:
170
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
11182302005
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلريزان
متراژ:
115
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
7
کد ملک:
38023302011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلستان
متراژ:
170
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
52656302038
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
برق 22 بهمن
متراژ:
74
قیمت کل:
124,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
30730301833
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: