خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار ظفر گلستان
متراژ:
160
قیمت کل:
312,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
67357305189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پرديس
متراژ:
200
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
35336304956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سه راه شريعتي
متراژ:
105
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
85120304959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
الهيه
متراژ:
100
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
92261304948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
22 بهمن -وحدت
متراژ:
110
قیمت کل:
192,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
94962304946
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رودکي
متراژ:
75
قیمت کل:
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
13583304685
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار نسترن
متراژ:
180
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
12530304415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
100
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
13027304411
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگيان فاز يک
متراژ:
101
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
42235304419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
جواديه
متراژ:
110
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
50329304258
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: