خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان لاله شمالی
متراژ:
220
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5783308442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پردیس
متراژ:
110
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
6385308441
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
85
قیمت کل:
153,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
81100308358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
75
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
97285308357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز یک
متراژ:
200
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
52315308038
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان بهار
متراژ:
77
قیمت کل:
123,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
73560308037
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کسری کوی گلها
متراژ:
93
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
19885307788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اسلام آباد غرب
متراژ:
450
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
1و2
کد ملک:
60108307789
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
54
قیمت کل:
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
74507307790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
تازه تعمیر
متراژ:
110
قیمت کل:
129,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
68345307594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: