خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گذرنامه
متراژ:
76
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
21958307437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان مرکزی
متراژ:
170
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
8815307411
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کسری
متراژ:
105
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
65667307410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار شاهد
متراژ:
143
قیمت کل:
207,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
5113307272
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
برق
متراژ:
100
قیمت کل:
206,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
37992307268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سی متری اول
متراژ:
200
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
63918306858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز 2
متراژ:
102
قیمت کل:
176,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
98325306857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک معلم
متراژ:
145
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
20330306714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار سجاد
متراژ:
100
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
31317306713
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زیباشهر
متراژ:
59
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
66400306715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: