خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
22 بهمن
متراژ:
115
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
61952303527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
الهيه
متراژ:
150
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
62652303430
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
120
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
70206303439
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگيان فاز 2
متراژ:
150
قیمت کل:
262,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
123
کد ملک:
73463303444
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيام
متراژ:
124
قیمت کل:
188,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
5227303253
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابتداي خيابان برق
متراژ:
73
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
30730303256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متخصصين
متراژ:
110
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
94042303254
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
زيبا شهر
متراژ:
125
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
23
کد ملک:
3023303116
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کارمندان
متراژ:
105
قیمت کل:
168,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
35118302910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
حافظيه
متراژ:
89
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
59322302907
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: