خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
76
قیمت کل:
133,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
49272298879
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
160
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
74003298877
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
130
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
93574298880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
126
قیمت کل:
226,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
0
کد ملک:
93574298881
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
126
قیمت کل:
226,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
20640298526
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
04
کد ملک:
93574298528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
117
قیمت کل:
117,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
63605298043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
190
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
93547298039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
93574298045
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
148
قیمت کل:
345,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
10766295485
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: