خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سیمتری
متراژ:
157
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19969309702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
190
قیمت کل:
274,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
84063309703
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلستان
متراژ:
90
قیمت کل:
207,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
71004309268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دلباز
متراژ:
97
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
96155309269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان جوانشیر
متراژ:
230
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
83546308857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
180
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1و2و سوئیت
کد ملک:
89939308856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان لاله شمالی
متراژ:
220
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5783308442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پردیس
متراژ:
110
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
6385308441
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
85
قیمت کل:
153,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
81100308358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
75
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
97285308357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: