خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پردیس
متراژ:
95
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
58808323526
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرداری
متراژ:
70
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
11482323211
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
82
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
45011322865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان بهار
متراژ:
500
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33189322754
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
165
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
53811322427
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
65
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
90576322428
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
140
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
14766322054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرزیبا
متراژ:
133
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
38001322055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان متخصصین
متراژ:
75
قیمت کل:
127,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
47416322051
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جانبازان فاز 3
متراژ:
102
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
75029321579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: