خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پردیس
متراژ:
105
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
23068319634
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
155
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
درکل
کد ملک:
70900319633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
115
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
18722319256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
150
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33640319255
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
330
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
83271318513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
170
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1076318154
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
114
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
29474318155
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ مفید
متراژ:
95
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
77088317791
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
110
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
78995317790
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان دانشگاه
متراژ:
75
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
89169317789
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: