خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
65
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
45671322098
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
110
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
54440322100
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان مولوی
متراژ:
86
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
47934321650
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام
متراژ:
190
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
72044321649
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان عاشورا
متراژ:
103
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
24924321280
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
85
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
39288321281
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
85
قیمت کل:
98,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
16825320926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
60
قیمت کل:
97,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
62991320927
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چمران
متراژ:
190
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
12321320553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دارایی
متراژ:
107
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
1
کد ملک:
87665320555
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: