خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
34295170070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
210
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
39189170069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرخرود رو به دريا
متراژ:
160
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
2783441392
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرخ رود
متراژ:
160
قیمت کل:
448,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
394140896492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرخ رود
متراژ:
110
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
394140895504
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: