خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرکي
متراژ:
180
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566228236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
115
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
0
کد ملک:
70999218239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
روبروي مرواريد خزر
متراژ:
190
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
79566218237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرکي، ساحلي
متراژ:
220
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566228139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
300
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
24820205856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
270
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
32263205854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
110
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
83670184554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
پارسياب
متراژ:
110
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
79566183825
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
دوکيلومتري سااحل محمودآباد
متراژ:
250
قیمت کل:
170 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
40782183693
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
366
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
20699170063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: