خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
44696296289
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
130
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
0
کد ملک:
2008296176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
115
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
15948296087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرکي
متراژ:
210
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
41914293612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرخرود
متراژ:
163
قیمت کل:
326,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
35805292876
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک جنگلي
متراژ:
100
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
41914292293
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
روستايي
متراژ:
100
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566281770
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
روستايي
متراژ:
100
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566281772
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
علمده
متراژ:
110
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
0
کد ملک:
49523240299
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهار محال، شهرکي
متراژ:
90
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
79566240021
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: