خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
روبروی طرح دریا
متراژ:
195
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79566310917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
محمود آباد
متراژ:
190
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79566310918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرکی
متراژ:
145
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79566310919
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
78731309569
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
185
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
78731309570
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
جنگلی
متراژ:
150
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
90308961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
97
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
37721305320
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
40 متري دريا
متراژ:
300
قیمت کل:
0 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
123
کد ملک:
49523305944
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرکي
متراژ:
220
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
33709303609
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
داخل شهرک
متراژ:
90
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
18599302582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: