خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک خزرشهر شمالي
متراژ:
170
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
0
کد ملک:
394140897308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
103
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
681047073
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نوار ساحلي
متراژ:
82
قیمت کل:
139,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
394140916270
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
پل ميلاد
متراژ:
200
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
1
طبقه:
0
کد ملک:
394140895505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
4000
قیمت کل:
4,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
394140895506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: