خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
ساحلي
متراژ:
166
قیمت کل:
180 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
6040297906
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ساحلي
متراژ:
80
قیمت کل:
128,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
79566296630
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک آفتاب
متراژ:
175
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566293559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرخرود
متراژ:
250
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566216075
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرخرود
متراژ:
170
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566216224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
سرخرود
متراژ:
170
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
79566169471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
خط ساحاي
متراژ:
95
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
394140899071
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
275
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
394140899072
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
700,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
394140899074
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران فریدون کنار مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک خزرشهر شمالي
متراژ:
250
قیمت کل:
2,700,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
20
طبقه:
0
کد ملک:
394140897307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: