خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرزانگان
متراژ:
120
قیمت کل:
188,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
8294309312
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
115
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
25869309311
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
154
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
54060309313
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا- فاز یک
متراژ:
150
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
53945309228
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
140
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
63773309229
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغ صفا
متراژ:
180
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
93940309227
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان فردوسی
متراژ:
136
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
5848309134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تعاون
متراژ:
160
قیمت کل:
352,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
49506309135
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسارگاد غربی
متراژ:
130
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
8176308990
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی زهرا
متراژ:
125
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
70196308991
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: