خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر
متراژ:
118
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
77737306614
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
12000
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
86341306509
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر جنوبی
متراژ:
175
قیمت کل:
132,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62446306461
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سراج
متراژ:
74
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57455306412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
میانرود
متراژ:
26
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
72102306414
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تاچار
متراژ:
230
قیمت کل:
790,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
71623306396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر جنوبی
متراژ:
107
قیمت کل:
298,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
51223306368
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
108
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
82687306220
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
110
قیمت کل:
341,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
99945306219
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پانصد دستگاه ارتش
متراژ:
168
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
53053306155
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: