خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
165
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
92380308026
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیر جنوبی
متراژ:
112
قیمت کل:
177,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
3501307986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسارگاد
متراژ:
125
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
18639307988
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قدوسی غربی
متراژ:
183
قیمت کل:
890,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
34601307916
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فرصت شیرازی
متراژ:
100
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
52511307918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
110
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
74719307915
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
78
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19206307850
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی اباد
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
74469307852
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میانرود
متراژ:
218
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
6900307753
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
150
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
19206307754
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: