خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا فاز 1
متراژ:
140
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
75606304250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
190
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
20077304059
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
135
متراژ:
86
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
71678304067
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باهنر جنوبي
متراژ:
135
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
13
کد ملک:
7080303950
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قصردشت
متراژ:
158
قیمت کل:
98,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
84811303953
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سفير جنوبي
متراژ:
109
قیمت کل:
168,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
58078303679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرزانگان
متراژ:
74
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
67468303677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک پرواز
متراژ:
165
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
24544303577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پاسداران
متراژ:
60
قیمت کل:
189,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
55315303578
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
زرهى باغ حوض
متراژ:
124
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
3674303560
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: