خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر جنوبی
متراژ:
150
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
19632310788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مرودشت
متراژ:
150
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35767310787
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
شاهچراغ
متراژ:
12
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
47874310786
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهيد بهشتي
متراژ:
130
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
35637310757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
118
قیمت کل:
153,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
22622310719
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
110
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72070310718
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار تندگویان
متراژ:
65
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39887310697
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
155
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41543310698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک پرواز
متراژ:
250
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
3384310662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تاچارا
متراژ:
116
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
59700310663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: