خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خلبرین
متراژ:
140
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
42186311555
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی وحدت
متراژ:
120
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46175311554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان مهارت.بلوارصلح
متراژ:
300
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
24647311421
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
105
قیمت کل:
199,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
632311118
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فرصت شیرازی
متراژ:
170
قیمت کل:
188,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
73066311117
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر جنوبی
متراژ:
150
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
19632310788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مرودشت
متراژ:
150
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35767310787
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
شاهچراغ
متراژ:
12
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
47874310786
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهيد بهشتي
متراژ:
130
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
35637310757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
118
قیمت کل:
153,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
22622310719
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: