خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سراج
متراژ:
110
قیمت کل:
208,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
81773309899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دلگشا
متراژ:
140
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
37989309747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ستارخان
متراژ:
170
قیمت کل:
561,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81283309748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگ شهر
متراژ:
184
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
13735309656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
100
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
46859309657
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
67705309465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قدوسی غربی
متراژ:
124
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
79614309467
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان پاسارگاد
متراژ:
108
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
88186309466
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگ شهر
متراژ:
184
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
13735309381
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
143
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
17304309380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: