خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
140
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
63773309229
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغ صفا
متراژ:
180
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
93940309227
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان فردوسی
متراژ:
136
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
5848309134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تعاون
متراژ:
160
قیمت کل:
352,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
49506309135
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسارگاد غربی
متراژ:
130
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
8176308990
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی زهرا
متراژ:
125
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
70196308991
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فخر اباد
متراژ:
96
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
76426308992
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صنایع
متراژ:
180
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
65890308809
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پانصد دستگاه
متراژ:
67
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
9433308759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سراج
متراژ:
118
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69228308760
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: