خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فلاحی
متراژ:
60
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
60870312629
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دلگشا
متراژ:
115
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
73450312628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیر جنوبی
متراژ:
180
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
20054312268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
200
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
20820312267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
110
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
63488311897
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خلبرین
متراژ:
140
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
42186311555
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی وحدت
متراژ:
120
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46175311554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان مهارت.بلوارصلح
متراژ:
300
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
24647311421
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
105
قیمت کل:
199,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
632311118
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فرصت شیرازی
متراژ:
170
قیمت کل:
188,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
73066311117
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: