خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
110
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72070310718
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار تندگویان
متراژ:
65
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39887310697
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
155
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41543310698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک پرواز
متراژ:
250
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
3384310662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تاچارا
متراژ:
116
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
کد ملک:
59700310663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چمران
متراژ:
176
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
18286310554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
102
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
35523310555
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
113
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
22389310353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
سینما سعدی
متراژ:
13
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
42694310351
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
700
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
69866310352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: