خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ارم
متراژ:
115
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
612308274
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ولی عصر
متراژ:
120
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
39599308271
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک ولیعصر
متراژ:
120
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
39599308272
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کلبه
متراژ:
105
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
5729308177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
110
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
66919308178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نصر
متراژ:
180
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
82113308176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کلبه
متراژ:
105
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
5729308024
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
115
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
39484308025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
165
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
92380308026
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیر جنوبی
متراژ:
112
قیمت کل:
177,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
3501307986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: