خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
92
قیمت کل:
173,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62286313818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیر جنوبی
متراژ:
170
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
71844313500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
123
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
91351313501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
ادبیات
متراژ:
180
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
5424313225
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سینما سعدی
متراژ:
120
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80626313226
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
110
قیمت کل:
137,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
89351313224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
118
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39823313099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک فرهنگیان
متراژ:
95
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52778313100
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
همت جنوبی
متراژ:
308
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
19455312702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
106
قیمت کل:
218,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
94811312703
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: