خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک فرهنگیان
متراژ:
95
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52778313100
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
همت جنوبی
متراژ:
308
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
19455312702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
106
قیمت کل:
218,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
94811312703
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فلاحی
متراژ:
60
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
60870312629
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دلگشا
متراژ:
115
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
73450312628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیر جنوبی
متراژ:
180
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
20054312268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
200
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
20820312267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
110
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
63488311897
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خلبرین
متراژ:
140
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
42186311555
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی وحدت
متراژ:
120
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46175311554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: