خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
134
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
10
کد ملک:
601318074
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
135
قیمت کل:
163,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
11965318076
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میرزای شیرازی
متراژ:
115
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
30801317363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
176
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
71271317365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
145
قیمت کل:
406,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
6
کد ملک:
34722316961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
260
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
87466316960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
130
قیمت کل:
179,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
1075316507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
370
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
13593316505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
210
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
14869316506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
والفجر
متراژ:
95
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52778316504
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: