خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
قصردشت
متراژ:
144
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
47930308651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
107
قیمت کل:
194,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
50426308650
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
250
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
55065308591
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
127
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
44129308478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سینما سعدی
متراژ:
92
قیمت کل:
276,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
70060308390
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
130
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
82063308331
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلستان
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
82585308339
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
120
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
99892308332
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ارم
متراژ:
115
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
612308274
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ولی عصر
متراژ:
120
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
39599308271
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: