خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک فرهنگیان
متراژ:
113
قیمت کل:
209,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
44229320463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
125
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
93443320464
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
120
قیمت کل:
147,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
39008320307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مرودشت
متراژ:
350
قیمت کل:
5,000,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
86166320308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ارم
متراژ:
144
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
2807319907
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
82
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
همکف
کد ملک:
46732319158
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قدوسی غربی
متراژ:
148
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
90479319160
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
98
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96141319159
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پل غدیر
متراژ:
190
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
24875318797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میانرود
متراژ:
70
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
52230318796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: