خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فخر اباد
متراژ:
96
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
76426308992
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صنایع
متراژ:
180
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
65890308809
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پانصد دستگاه
متراژ:
67
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
9433308759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سراج
متراژ:
118
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69228308760
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر شمالی
متراژ:
150
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
10690308652
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
قصردشت
متراژ:
144
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
47930308651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
107
قیمت کل:
194,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
50426308650
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
250
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
55065308591
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
127
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
44129308478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سینما سعدی
متراژ:
92
قیمت کل:
276,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
70060308390
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: