خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عابدی
متراژ:
120
قیمت کل:
227,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
71830306156
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگ شهر
متراژ:
112
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
15963306129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
105
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
تازه ساخت
طبقه:
2
کد ملک:
41509305883
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
پايگاه هوايي
متراژ:
110
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
51765305801
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سينما سعدي
متراژ:
100
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
100
طبقه:
کد ملک:
67344305600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فدک
متراژ:
116
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
17304305497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
135
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
13
کد ملک:
27786305499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا
متراژ:
152
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
59793305313
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
120
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
99915305312
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ملاصدرا
متراژ:
100
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
تازه ساخت
طبقه:
2
کد ملک:
6761305191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: