خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار ر
متراژ:
200
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
60899304861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قصردشت
متراژ:
200
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
2807304675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باهنر جنوبي
متراژ:
100
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
62919304555
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
باهنر جنوبي
متراژ:
274
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
45359304251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باهنر جنوبي
متراژ:
115
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
69250304252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا فاز 1
متراژ:
140
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
75606304250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
190
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
20077304059
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
135
متراژ:
86
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
71678304067
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باهنر جنوبي
متراژ:
135
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
13
کد ملک:
7080303950
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قصردشت
متراژ:
158
قیمت کل:
98,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
84811303953
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: