خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا
متراژ:
127
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
0
کد ملک:
75701302749
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
70
قیمت کل:
79,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
56574302681
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سفير جنوبي
متراژ:
75
قیمت کل:
168,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
97435302680
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
73
قیمت کل:
73,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
37055302584
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان پزشکان
متراژ:
125
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
18760302209
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان پزشکان
متراژ:
125
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
18760302212
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
جمهوري
متراژ:
87
قیمت کل:
247,100,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
24346302207
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
132
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
78499302206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
معالي آباد
متراژ:
209
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
12959301892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلدشت حافظ
متراژ:
250
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
53144301669
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: