خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چمران
متراژ:
118
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
2022310143
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صنایع
متراژ:
168
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
84845310142
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرگاز
متراژ:
110
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
38639310124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
113
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
18012310009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک مدرس
متراژ:
114
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
62215310010
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
102
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
35523309900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
180
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
76832309901
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سراج
متراژ:
110
قیمت کل:
208,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
81773309899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دلگشا
متراژ:
140
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
37989309747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ستارخان
متراژ:
170
قیمت کل:
561,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81283309748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: