خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیرشمالی
متراژ:
93
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
40474307054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار گلستان
متراژ:
100
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
60797307029
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دشت ارژن
متراژ:
100
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
52469306931
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
152
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
59793306916
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سراج
متراژ:
72
قیمت کل:
168,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
91842306911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زرگری
متراژ:
175
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
85039306870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
وزیر آباد
متراژ:
682
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
35017306804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
باهنر جنوبی
متراژ:
180
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
1و2
کد ملک:
53261306724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
103
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
74720306725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
120
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
6029306609
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: