خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار نصر
متراژ:
105
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
5729307628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار فرصت شیرازی
متراژ:
80
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
84011307630
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فضیلت
متراژ:
110
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
86505307588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر جنوبی
متراژ:
65
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
72796307546
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی زهرا
متراژ:
110
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
46392307487
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
110
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
9
کد ملک:
78933307414
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
96
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33318307264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
160
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
69970307263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
صدرا فاز 1
متراژ:
160
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
28431307225
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
100
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
90545307227
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: