خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
113
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
18012310009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک مدرس
متراژ:
114
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
62215310010
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
102
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
35523309900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
180
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
76832309901
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سراج
متراژ:
110
قیمت کل:
208,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
81773309899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دلگشا
متراژ:
140
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
37989309747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ستارخان
متراژ:
170
قیمت کل:
561,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81283309748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگ شهر
متراژ:
184
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
13735309656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
100
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
46859309657
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
67705309465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: