خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
82
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
همکف
کد ملک:
46732319158
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قدوسی غربی
متراژ:
148
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
90479319160
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
98
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96141319159
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پل غدیر
متراژ:
190
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
24875318797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میانرود
متراژ:
70
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
52230318796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
والفجر
متراژ:
95
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52778318795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
150
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
6
کد ملک:
11965318435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
150
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
6
کد ملک:
11965318436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
225
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
62721318437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
68
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
91702318438
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: