خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
75
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
81924306915
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
غدیر4
متراژ:
72
قیمت کل:
24,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
57559306654
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
95
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
59725306656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
بلوار عبدالمطلب
متراژ:
30
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
25508306630
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار اقدسیه
متراژ:
100
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
79776306622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن 20
متراژ:
91
قیمت کل:
208,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
4580306453
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ازادشهر
متراژ:
150
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
84100306451
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
47
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
مختلف
کد ملک:
97762306423
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فلاحی
متراژ:
120
قیمت کل:
252,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
اول و دوم
کد ملک:
99256306422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار وکیل اباد
متراژ:
132
قیمت کل:
6,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
5541306236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: