خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رسالت
متراژ:
90
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
61338303501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
101
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
61244303388
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صياد شيرازي
متراژ:
150
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
77545303389
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دانشجو
متراژ:
160
قیمت کل:
430 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
10649302452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم اباد
متراژ:
75
قیمت کل:
78,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
43988303241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
طبرسي
متراژ:
240
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
29082303104
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
168
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
44010303106
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سيد رضي
متراژ:
100
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
93565303103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار الهيه
متراژ:
90
قیمت کل:
129,500,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
21509303033
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيام برج آسمان
متراژ:
135
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
67230303029
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: