خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
100
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
29464311043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دانشجو
متراژ:
160
قیمت کل:
511,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
83394311042
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
100
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
16811310825
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پیروزی
متراژ:
97
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
39388310826
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
104
قیمت کل:
312,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
22400310750
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فلاحی
متراژ:
77
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
8895310661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
170
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
71300310660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سناباد
متراژ:
87
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
34764310520
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
100
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
43360310494
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ایرج میرزا
متراژ:
115
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
81013310493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: