خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
140
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
54842307578
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
105
قیمت کل:
298,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
55180307577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم اباد
متراژ:
125
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
76778307576
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرور
متراژ:
100
قیمت کل:
132,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
40357307551
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
وکیل آباد
متراژ:
250
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
76511307524
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
76
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
87171307525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شیخ طوسی شمالی
متراژ:
700
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
74622307500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
110
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
10224307416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار اموزگار
متراژ:
107
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
87185307116
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
احمدآباد
متراژ:
120
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
575307069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: