خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
83
قیمت کل:
166,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
44266306209
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
145
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
59512306210
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
92
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
48825306197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
احمد اباد
متراژ:
190
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
94404306198
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشمیه
متراژ:
175
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
43600306153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم اباد
متراژ:
120
قیمت کل:
228,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
44171306154
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه10
متراژ:
105
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
57016306077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم آباد
متراژ:
75
قیمت کل:
146,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
14480305786
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وکيل اباد
متراژ:
170
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
69199305783
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم آباد
متراژ:
65
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
3567305595
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: