خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
180
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
21194308031
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
توس
متراژ:
100
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47756307981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سید رضی
متراژ:
132
قیمت کل:
236,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
96280307980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
90
قیمت کل:
107,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
11132307909
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
150
قیمت کل:
345,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
19895307907
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امامت
متراژ:
162
قیمت کل:
852,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و5
کد ملک:
85205307881
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
180
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
25090307756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
105
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
47363307755
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معلم
متراژ:
80
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
47853307695
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سناباد
متراژ:
88
قیمت کل:
264,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
80362307697
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: