خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
95
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
44119313021
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
وكيل آباد
متراژ:
254
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
83078312822
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
78
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
16991312622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
108
قیمت کل:
295,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
71300312623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ایرج میرزا
متراژ:
160
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4و5
کد ملک:
83394312230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ایرج میرزا
متراژ:
151
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
91693311853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
125
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
72756311514
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هاشمیه - لاله
متراژ:
280
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
96610311513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امامت
متراژ:
125
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
74758311239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار الهیه
متراژ:
113
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82012311238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: