خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ایرج میرزا
متراژ:
160
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4و5
کد ملک:
83394312230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ایرج میرزا
متراژ:
151
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
91693311853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
125
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
72756311514
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هاشمیه - لاله
متراژ:
280
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
96610311513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امامت
متراژ:
125
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
74758311239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار الهیه
متراژ:
113
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82012311238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
100
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
29464311043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دانشجو
متراژ:
160
قیمت کل:
511,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
83394311042
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
100
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
16811310825
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پیروزی
متراژ:
97
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
39388310826
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: