خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
135
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
15279314190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
80
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
27170313809
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پیروزی
متراژ:
75
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
70064313808
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار فردوسی
متراژ:
205
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
81013313807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سید رضی
متراژ:
175
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
45595313462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
160
قیمت کل:
296,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
88137313460
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوثر
متراژ:
195
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
74100313241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عباسی
متراژ:
100
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
93006313240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
85
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
99404313239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزاد شهر
متراژ:
140
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
25468313020
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: