خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوثر
متراژ:
195
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
74100313241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عباسی
متراژ:
100
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
93006313240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
85
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
99404313239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزاد شهر
متراژ:
140
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
25468313020
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
95
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
44119313021
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
وكيل آباد
متراژ:
254
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
83078312822
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
78
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
16991312622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
108
قیمت کل:
295,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
71300312623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ایرج میرزا
متراژ:
160
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4و5
کد ملک:
83394312230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ایرج میرزا
متراژ:
151
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
91693311853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: