خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
140
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
59539317325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
180
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1027316919
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
94
قیمت کل:
282,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7147316920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان شهدا
متراژ:
65
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
74734316918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شاندیز
متراژ:
300
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
10999316494
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی مهدی
متراژ:
100
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
72535316495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار توس
متراژ:
216
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
13170316065
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
موسوی قوچانی
متراژ:
135
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
25258316063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان شهدا
متراژ:
145
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
54652316064
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
230
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
28006315640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: