خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار توس
متراژ:
216
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
13170316065
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
موسوی قوچانی
متراژ:
135
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
25258316063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان شهدا
متراژ:
145
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
54652316064
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
230
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
28006315640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
162
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57313315638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رضاشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9681315287
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
135
قیمت کل:
505,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
34767315286
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک غرب
متراژ:
75
قیمت کل:
108,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44273314891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اندیشه
متراژ:
80
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
49523314893
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
115
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
97832314892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: