خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
120
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
75310319096
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
105
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
61232318758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیادشیرازی
متراژ:
175
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
89536318400
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
83
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
68163318027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
موسوی قوچانی
متراژ:
120
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
91400318029
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
700
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
58106317323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
140
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
59539317325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
180
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1027316919
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
94
قیمت کل:
282,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7147316920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان شهدا
متراژ:
65
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
74734316918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: