خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
امام رضا
متراژ:
80
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
23595302899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوارالهيه
متراژ:
92
قیمت کل:
147,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
37952302901
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
90
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
56738302896
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهيد صادقي
متراژ:
160
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
32994302603
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
طلاب
متراژ:
77
قیمت کل:
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
49350302602
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سيد رضي
متراژ:
150
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
40269302476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم اباد
متراژ:
80
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
64533302475
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عبادي
متراژ:
65
قیمت کل:
60,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
55697302406
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
راهنمايي
متراژ:
106
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
64635302405
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلواروحدت
متراژ:
200
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
78617301457
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: