خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هفده شهریور
متراژ:
212
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
33563323125
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بخارایی
متراژ:
150
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
60197323124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
110
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
8509322744
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار توس
متراژ:
93
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1396
طبقه:
10
کد ملک:
188322331
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار الهیه
متراژ:
140
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27353321947
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری جنوبی
متراژ:
139
قیمت کل:
545,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
29469321946
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد
متراژ:
95
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
33454321948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سیدرضی
متراژ:
160
قیمت کل:
575,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
31432321505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
95
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
41051321503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
220
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
69625321504
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: