خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار الهیه
متراژ:
140
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27353321947
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری جنوبی
متراژ:
139
قیمت کل:
545,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
29469321946
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد
متراژ:
95
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
33454321948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سیدرضی
متراژ:
160
قیمت کل:
575,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
31432321505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
95
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
41051321503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
220
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
69625321504
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک غرب
متراژ:
80
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
63627321128
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
محله:
ییلاقی طرقبه
متراژ:
2000
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
49843320970
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کوی امیر المومنین
متراژ:
162
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
51772320766
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان صدر
متراژ:
117
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2322320750
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: