خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کوی امیر المومنین
متراژ:
162
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
51772320766
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان صدر
متراژ:
117
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2322320750
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امامت
متراژ:
140
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62791320751
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
105
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
22400320425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هدایت
متراژ:
90
قیمت کل:
95,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
39040320255
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
78
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
62155320254
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار وکیل آباد _ لادن 14 _ پلاک 3/1
متراژ:
120
قیمت کل:
2,600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
29
طبقه:
2
کد ملک:
98830319950
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
140
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
43600319867
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
230
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
12979319493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جانباز
متراژ:
212
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
24589319491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: