خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 16
متراژ:
87
قیمت کل:
1,148,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
9
کد ملک:
35752302353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 14
متراژ:
86
قیمت کل:
865,032,704 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
47304302176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ک دهم
متراژ:
125
قیمت کل:
1,375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
84547302163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
19
طبقه:
2
کد ملک:
47340301865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 19
متراژ:
150
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
16301692
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
هشترودي
متراژ:
163
قیمت کل:
1,467,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
45
کد ملک:
54508301383
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
148
قیمت کل:
1,480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
93327301371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 19 شرقي
متراژ:
205
قیمت کل:
1,834,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
31512301180
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ22
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
50047301020
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 22
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
50047300966
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: