خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مجتمع تجاري ولنجک
متراژ:
40
قیمت کل:
894,967,296 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
92459302829
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 19 شرقي
متراژ:
102
قیمت کل:
1,326,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
32884302751
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خيابان 6
متراژ:
215
قیمت کل:
435,032,704 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
34122302722
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خيابان 22
متراژ:
80
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
42069302632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خيابان 22
متراژ:
80
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
42069302633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
133
قیمت کل:
1,396,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
15372302361
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 16
متراژ:
87
قیمت کل:
1,148,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
9
کد ملک:
35752302353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 14
متراژ:
86
قیمت کل:
865,032,704 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
47304302176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ک دهم
متراژ:
125
قیمت کل:
1,375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
84547302163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
19
طبقه:
2
کد ملک:
47340301865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: