خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
135
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
33514310019
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
138
قیمت کل:
1,380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
37043309957
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
95
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
72972308814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
میدان دانشگاه
متراژ:
150
قیمت کل:
1,910,065,408 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
74997307278
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ نوزدهم
متراژ:
350
قیمت کل:
160,065,408 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
11
کد ملک:
90883307286
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
85
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2737306938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ک 20
متراژ:
152
قیمت کل:
2,014,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و2و3و4
کد ملک:
5400306336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
گلستان 2
متراژ:
124
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
70921306346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 17
متراژ:
116
قیمت کل:
1,392,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
10
کد ملک:
85305905
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 21
متراژ:
130
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
77844305837
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: