خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مقدس اردبيلي
متراژ:
220
قیمت کل:
334,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
1572300868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ گلبهار
متراژ:
145
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
1
کد ملک:
33661300688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ24
متراژ:
100
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
739300646
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ19
متراژ:
92
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
8
کد ملک:
13317300635
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ22
متراژ:
105
قیمت کل:
997,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
55021300097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
145
قیمت کل:
1,740,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
87656300153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
م دانشگاه خ 13 نار
متراژ:
100
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
76384299932
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ7
متراژ:
260
قیمت کل:
1,569,934,592 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
24983299897
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ7
متراژ:
175
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
52688299892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 20
متراژ:
120
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
38400299637
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: