خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ22
متراژ:
105
قیمت کل:
997,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
55021300097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
145
قیمت کل:
1,740,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
87656300153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
م دانشگاه خ 13 نار
متراژ:
100
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
76384299932
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ7
متراژ:
260
قیمت کل:
1,569,934,592 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
24983299897
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ7
متراژ:
175
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
52688299892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 20
متراژ:
120
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
38400299637
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ امير آبادي
متراژ:
148
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
24
طبقه:
3
کد ملک:
90846299533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 15 شرقي
متراژ:
135
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
79299388
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 1 شرقي نبش ک رز
متراژ:
191
قیمت کل:
1,623,500,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
70932299223
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ19شرقي
متراژ:
93
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
62132299205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: