خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بوستان 1
متراژ:
112
قیمت کل:
1,232,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
10683297242
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 13
متراژ:
175
قیمت کل:
2,012,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
8076297178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
م دانشگاه
متراژ:
170
قیمت کل:
2,040,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
10
کد ملک:
11969297014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ ساسان بين 7 و 9
متراژ:
130
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
20291296913
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
انتهاي خ 21
متراژ:
262
قیمت کل:
4,716,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
15046296513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 22
متراژ:
125
قیمت کل:
1,375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
27573296468
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ امير آبادي روبرو خ 12
متراژ:
148
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
90846294961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 20 خ امير ابادي
متراژ:
148
قیمت کل:
1,406,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
93327294766
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
180
قیمت کل:
2,160,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
5825294584
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 19
متراژ:
90
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
34952294590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: