خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
رفيعي
متراژ:
70
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
4786299231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بعد از 4راه مژده
متراژ:
186
قیمت کل:
2,232,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
26322299211
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
3 راه ياسر، خ بوکان
متراژ:
218
قیمت کل:
2,750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
26322299166
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک ک محمدي
متراژ:
120
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
8426299014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جمشيديه
متراژ:
300
قیمت کل:
4,500,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
58102298997
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مژده خ الفت ک حافظ
متراژ:
152
قیمت کل:
1,626,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
20
کد ملک:
82846298782
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سه راه ياسر خ بوکان
متراژ:
107
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
0
کد ملک:
6156298521
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
منظريه
متراژ:
127
قیمت کل:
1,079,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
43312298432
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
امير ک شمس
متراژ:
63
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
57607298403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مينا
متراژ:
116
قیمت کل:
2,552,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
50877298290
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: