خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک- پور ابتهاج
متراژ:
70
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
77264299643
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جماران
متراژ:
107
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
21907299454
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
منظريه-حمام شيخ
متراژ:
135
قیمت کل:
1,417,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
25301299473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک
متراژ:
148
قیمت کل:
1,746,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
76015299449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
رفيعي
متراژ:
70
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
4786299231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بعد از 4راه مژده
متراژ:
186
قیمت کل:
2,232,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
26322299211
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
3 راه ياسر، خ بوکان
متراژ:
218
قیمت کل:
2,750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
26322299166
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک ک محمدي
متراژ:
120
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
8426299014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جمشيديه
متراژ:
300
قیمت کل:
4,500,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
58102298997
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مژده خ الفت ک حافظ
متراژ:
152
قیمت کل:
1,626,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
20
کد ملک:
82846298782
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: