خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ابويي
متراژ:
90
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
10299709
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جمشيديه
متراژ:
207
قیمت کل:
2,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
32437299759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ياسر-خ سوده
متراژ:
93
قیمت کل:
697,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
34439299708
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جنب پمپ بنزين
متراژ:
170
قیمت کل:
1,530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
8
کد ملک:
64991299786
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جمشيديه خ 32
متراژ:
180
قیمت کل:
1,728,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
77939299745
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ زينلي
متراژ:
125
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
6
کد ملک:
84138299785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک- پور ابتهاج
متراژ:
70
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
77264299643
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جماران
متراژ:
107
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
21907299454
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
منظريه-حمام شيخ
متراژ:
135
قیمت کل:
1,417,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
25301299473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک
متراژ:
148
قیمت کل:
1,746,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
76015299449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: