خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پشت کاخ نياوران
متراژ:
275
قیمت کل:
4,125,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
12139296403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک - صبوري
متراژ:
170
قیمت کل:
1,530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
42613296406
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ عمار
متراژ:
148
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
7177296235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ زينعلي خ هشتم
متراژ:
215
قیمت کل:
3,010,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
60013296252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بالي
متراژ:
226
قیمت کل:
3,160,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
25181296205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جماران خ حسن پور
متراژ:
200
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
5231296081
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ک رفيعي
متراژ:
155
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
8606295997
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک خ امير
متراژ:
220
قیمت کل:
2,130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
55483295996
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پايين تر از بانک خاورميانه
متراژ:
147
قیمت کل:
1,543,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
59931295947
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بعد از سه راه ياسر خ اثار
متراژ:
80
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
34770295736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: