خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
بالتر از کاخ
متراژ:
140
قیمت کل:
1,540,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
56372300125
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ شهيد باهنر
متراژ:
240
قیمت کل:
1,654,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
234
کد ملک:
68569300124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پشت کاخ نياوران -
متراژ:
115
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
12679299927
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک خ پور ابتهاج
متراژ:
118
قیمت کل:
1,156,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
32843299909
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ابويي
متراژ:
90
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
10299709
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جمشيديه
متراژ:
207
قیمت کل:
2,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
32437299759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ياسر-خ سوده
متراژ:
93
قیمت کل:
697,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
34439299708
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جنب پمپ بنزين
متراژ:
170
قیمت کل:
1,530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
8
کد ملک:
64991299786
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جمشيديه خ 32
متراژ:
180
قیمت کل:
1,728,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
77939299745
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ زينلي
متراژ:
125
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
6
کد ملک:
84138299785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: