خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ همايونفر
متراژ:
180
قیمت کل:
1,234,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
97960301106
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مژده
متراژ:
130
قیمت کل:
936,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
99928301061
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ منايي
متراژ:
132
قیمت کل:
1,852,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
43709300832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
شمال کاخ نياوران
متراژ:
108
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
10633300788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خداوردي
متراژ:
100
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
66300081
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک
متراژ:
95
قیمت کل:
855,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
24
طبقه:
1
کد ملک:
96300080
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
بالتر از کاخ
متراژ:
140
قیمت کل:
1,540,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
56372300125
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ شهيد باهنر
متراژ:
240
قیمت کل:
1,654,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
234
کد ملک:
68569300124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پشت کاخ نياوران -
متراژ:
115
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
12679299927
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک خ پور ابتهاج
متراژ:
118
قیمت کل:
1,156,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
32843299909
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: