خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اختياريه
متراژ:
130
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
82598304744
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نياوران
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
10344303357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سه رته ياسر
متراژ:
29
قیمت کل:
2,030,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
42100301835
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جماران
متراژ:
170
قیمت کل:
1,836,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
59997301616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک
متراژ:
290
قیمت کل:
234,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
2748301352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
نياوران
متراژ:
123
قیمت کل:
1,957,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
99507301343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 32
متراژ:
500
قیمت کل:
7,500,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
81603301293
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ عمار
متراژ:
142
قیمت کل:
1,988,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
79589301175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ نخجوان
متراژ:
260
قیمت کل:
134,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
6301095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ با هنر - 3راه ياسر
متراژ:
210
قیمت کل:
1,354,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
91053301099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: