خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پور ابتهاج مهدي زاده
متراژ:
144
قیمت کل:
1,368,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
78078297292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک - پور ابتهاج
متراژ:
120
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
7
کد ملک:
93810297289
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
انتهاي نور افشان
متراژ:
210
قیمت کل:
2,415,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
3857297252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
عمار
متراژ:
270
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
46151297249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مژده
متراژ:
190
قیمت کل:
2,280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
59500297231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مرجان
متراژ:
107
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
1
کد ملک:
51169297011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ زينعلي
متراژ:
127
قیمت کل:
1,016,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
21527296894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مرجان مريم
متراژ:
40
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
38626296923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نخجوان ک امام
متراژ:
170
قیمت کل:
1,870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
363296799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ امير صبوري
متراژ:
100
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
10240296857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: