خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مرجان مريم
متراژ:
40
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
38626296923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نخجوان ک امام
متراژ:
170
قیمت کل:
1,870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
363296799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ امير صبوري
متراژ:
100
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
10240296857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دزاشيب
متراژ:
40
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
89262296740
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ اسد الهي خ سازمان اب
متراژ:
100
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
91066296665
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پشت کاخ نياوران
متراژ:
275
قیمت کل:
4,125,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
123
کد ملک:
12139296403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک - صبوري
متراژ:
170
قیمت کل:
1,530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
42613296406
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ عمار
متراژ:
148
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
7177296235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ زينعلي خ هشتم
متراژ:
215
قیمت کل:
3,010,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
60013296252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بالي
متراژ:
226
قیمت کل:
3,160,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
25181296205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: