خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
110
قیمت کل:
605,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
82395307299
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
130
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
0
کد ملک:
64747307217
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خیابان جشنواره
متراژ:
53
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
8962307189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
110
قیمت کل:
615,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
70020307157
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
49
قیمت کل:
142,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
53718307097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
70
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
442307020
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
58
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
87209306973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
یکجا
کد ملک:
33707306902
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
156
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
70648306893
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
160
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
35
طبقه:
2
کد ملک:
99197306892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: