خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نبش 110
متراژ:
76
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
29014302870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ بهار
متراژ:
201
قیمت کل:
1,266,300,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
31793302944
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
غرب فلکه اول
متراژ:
88
قیمت کل:
545,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
32819302869
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه سوم
متراژ:
72
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
42628302922
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
15 شرقي
متراژ:
85
قیمت کل:
323,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
49957302924
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فرجام
متراژ:
75
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
135
کد ملک:
53544302871
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
سراج
متراژ:
43
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
53687302925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بالاتر از فلکه سوم
متراژ:
78
قیمت کل:
382,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
58830302958
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ فرجام
متراژ:
170
قیمت کل:
969,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
60595302940
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
196 غربي
متراژ:
94
قیمت کل:
423,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
68610302867
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: