خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروين
متراژ:
67
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
54294303222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه اول
متراژ:
125
قیمت کل:
612,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
74181303264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار ارديبهشت
متراژ:
86
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
77167303201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه سوم
متراژ:
70
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
03
کد ملک:
91310303230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار مطهري
متراژ:
87
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
25303197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 7 مرکزي
متراژ:
98
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
03
کد ملک:
2298303126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بين سراج و وليعصر
متراژ:
74
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
4113303183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
دلاوران
متراژ:
65
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
27117303119
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
قنات کوثر
متراژ:
110
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
04
کد ملک:
62254303124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فرجام
متراژ:
83
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
19
طبقه:
1
کد ملک:
81161303089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: