خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نزديک مترو
متراژ:
57
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
92272305264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقي
متراژ:
110
قیمت کل:
469,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
31388304283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروين
متراژ:
73
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
23
کد ملک:
985303541
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
182 غربي
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
11721303393
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 202 شرقي
متراژ:
64
قیمت کل:
332,800,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
24033303395
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
4 راه استقلال
متراژ:
80
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
55591303397
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 198
متراژ:
121
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
60227303394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
زهدي
متراژ:
53
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
82364303398
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نرسيده به فلکه اول
متراژ:
66
قیمت کل:
343,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
19262303375
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 196 غربي
متراژ:
60
قیمت کل:
372,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
5
کد ملک:
31066303373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: