خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار مطهري
متراژ:
87
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
25303197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 7 مرکزي
متراژ:
98
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
03
کد ملک:
2298303126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بين سراج و وليعصر
متراژ:
74
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
4113303183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
دلاوران
متراژ:
65
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
27117303119
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
قنات کوثر
متراژ:
110
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
04
کد ملک:
62254303124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فرجام
متراژ:
83
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
19
طبقه:
1
کد ملک:
81161303089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بين باقري و ارديبهشت
متراژ:
75
قیمت کل:
337,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
89423303086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
206 غربي
متراژ:
65
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
2711303039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ 174 شرقي
متراژ:
83
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
3630303059
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خ جشنواره
متراژ:
106
قیمت کل:
424,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
4023303070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: