خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
80
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
1
کد ملک:
14707310809
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حیدرخانی
متراژ:
60
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
26128310772
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
150
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
36054310771
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
91143310735
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
142
قیمت کل:
590,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
16176310710
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروین
متراژ:
170
قیمت کل:
782,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
794310681
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
75
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
30712310647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
82
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
77668310533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه سوم تهرانپارس
متراژ:
65
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
19
طبقه:
4
کد ملک:
40389310373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
58
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
55583310330
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: