خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پيروزي
متراژ:
47
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
66455305936
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقي
متراژ:
53
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
4
کد ملک:
92673305662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربي
متراژ:
200
قیمت کل:
995,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
77223305306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پيروزي
متراژ:
110
قیمت کل:
488,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
7
کد ملک:
83651305297
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
درختي
متراژ:
50
قیمت کل:
187,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
134
کد ملک:
13282305256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پيروزي
متراژ:
115
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
55456305260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نزديک مترو
متراژ:
57
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
92272305264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقي
متراژ:
110
قیمت کل:
469,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
31388304283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروين
متراژ:
73
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
23
کد ملک:
985303541
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
182 غربي
متراژ:
100
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
11721303393
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: